Péče o pacienty je vaše práce, my se umíme postarat o to ostatníHOT-LINE 725 144 164
HOTLINE
725 144 164

Úvodní informace

Pro lékaře poskytujeme odbornou pomoc s ambulantním SW – PC Doktor, Amicus, Turboasistent SQL, Medicus, Praktik včetně pomoci při výběru, nákupu a instalaci vybraného SW. Pro daný SW provedeme i kompletní zaškolení a ukázky práce s ním, včetně ukázek vyúčtování. Naší znalost lékařské problematiky může lékař využít ke konzultacím, nebo i k běžnému vyúčtování svých výkonů.

Zde vypisujeme tři zástupce ambulantních programů na trhu. (Níže uvedené informace jsou převzaty z oficiálních stránek poskytovatelů SW.)

IS GALEN

Moderní SW umožňující lékaři pracovat s jeho daty odkudkolivIS Galen je komplexní ambulantní software pro ambulance praktických lékařů i specialistů. Využívá moderní technologie a zároveň se ovládá snadno, intuitivně. Ke svým datům se jako oprávněný uživatel dostanete ze svých ordinací i z domova.

K samozřejmým funkcím IS GALEN patří např. odesílání dávek na všechny portály včetně VZP, podpora elektronických receptů, elektronických lab. žádanek, automatické bezobslužné zálohování dat v reálném čase, a mnoho dalších funkcí.

Hlavní výhody IS GALEN


 • s IS Galen už nebudete muset nikdy zálohovat
 • žádné čekání na aktualizace aplikace a číselníků, probíhají tak rychle, že o tom uživatel ani neví
 • v případě poruchy PC či odcizení je IS Galen zprovozněn během 5ti minut na jiném PC

Další výhody...

MEDICUS

SW cenově a obsahově odstupňovaný dle potřeb uživatele


Programy MEDICUS tvoří jednotnou řadu se shodným ovládáním a vzhledem. Přechod z jednoduchého programu na složitější či naopak je zcela bezproblémový. Cena přechodu je dána rozdílem cen obou programů.

Součástí pravidelných aktualizací programů jsou nejen nové funkce a číselníky VZP, ale i úpravy na základě požadavků od našich uživatelů. Veškeré připomínky k nastavení a funkčnosti programů od našich klientů evidujeme a postupně zpracováváme.


Základní vlastnosti programu...

MEDICUS Komfort - program pro náročné uživatele. Komplexní řešení pro ordinaci ambulantního lékaře. Vedení zdravotnické dokumentace včetně odborných vyšetření, účtování zdravotní péče jejím plátcům, ekonomické a zdravotnické přehledy, sestavy.

MEDICUS Profesionál - vedení zdravotnické dokumentace, účtování zdravotním pojišťovnám a ostatním plátcům.

MEDICUS Start - cenově výhodná licence provyúčtování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám.PC DOKTOR

SW pro ambulance praktických i odborných lékařů, specializovaná zařízení, polikliniky a kliniky, případně menší lůžková zařízení.Kromě základního, bohatě vybaveného programu jsou k dispozici rozšířené specializované verze pro obory pediatrie, gynekologie, oftalmologie, ORL, neurologie, ortopedie, urologie, alergologie a imunologie, diabetologie, ZPP, pracoviště RDG, HomeCare.

Pro jednotlivé odbornosti je základní verze rozšířena na základě konkrétních potřeb dané odbornosti. Program je elastický z pohledu přizpůsobení požadavkům na režim práce v ordinaci. Jeho obsluha je nenáročná a uživatelsky přívětivá. Je vybaven řadou funkcí pro administraci a údržbu i při provozu v síťové verzi, takže nevyžaduje od obsluhy žádné speciální odborné znalosti.


 • Komplexnost řešení problematiky administrativy lékařské praxe
 • Možnost přizpůsobit si funkční vlastnosti programu vlastním potřebám
 • Důraz kladený na jednoduchost obsluhy, přehlednost a provozní spolehlivost
 • Podpora statistických výstupů a sledování nákladů
 • Možnost spolupráce více programů v počítačové síti
 • Zrychlení práce sdílením dat mezi funkcemi a automatizací činností
 • Schopnost pracovat s grafickou dokumentací
 • Přímá výměna dat s jinými zdravotnickými zařízeními a se ZP
 • Aktualizace programu a číselníků přes internet
 • Bezpečná ochrana dat, hierarchická přístupová práva