Péče o pacienty je vaše práce, my se umíme postarat o to ostatníHOT-LINE 725 144 164
HOTLINE
725 144 164

Elektronický podpis


Další nezbytnost dnešní doby

Od poloviny letošního roku platí novinka, kdy je možné získat od společnosti eIdentity a.s. certifikáty s tříletou platností, tedy obnova takového certifikátu nastane až za 3 roky od jeho vydání nebo následného obnovení. To určitě zpříjemní používání certifikátů.

V současné době tedy lze objednat libovolný certifikát od certifikační autority eIdentity a.s. s platností, jak na dobu 1 roku, tak na 3 roky! Certifikáty se budu i nadále vystavovat stejným způsobem. Cena certifikátů s platností 3 roky bude prostým násobkem ceny jednoleté.

Pro komunikaci s VZP a dalšími zdravotními pojišťovnami je třeba své dokumenty zabezpečit a důvěryhodně podepsat. K tomu slouží elektronický podpis. Mnozí lékaři již tento podpis používají a šetří finance, čas i nervy při předávání zákonných informací o svém podnikání.

Mnoho lékařů však odrazuje množství nepřehledných kroků, které je třeba učinit na počátku elektronické komunikace. Ale i odborník může nakupovat u odborníků...

Co je tedy ELEKTRONICKÝ PODPIS?


Zatímco elektronický podpis označuje fyzickou osobu, která jedná jménem svým nebo jménem právnické osoby či jejího orgánu, elektronická značka může označovat i právnickou osobu nebo organizační složku státu, podobně jako firemní či úřední razítko.

Elektronický podpis dokumentu zajišťuje:

 • AUTENTICITU – lze ověřit původnost (identitu subjektu, kterému patří elektronický podpis)
 • INTEGRITU – lze prokázat, že po podepsání nedošlo k žádné změně, soubor není úmyslně či neúmyslně poškozen
 • NEPOPIRATELNOST – autor nemůže tvrdit, že podepsaný elektronický dokument nevytvořil
 • může obsahovat časové razítko, které prokazuje datum a čas podepsání dokumentu

Kde získám elektronický podpis?


Způsobů získání elektronického podpisu je hned několik

Elektronický podpis Vám vydá zákonem schválená Certifikační autorita. V ČR jsou tři: eIdentity, ICA a PostSignum. My, jako Mobilní certifikační autorita disponujeme technickými prostředky poskytnutými společností eIdentity a jsme schopni vám vystavit certifikát přímo ve vaší ordinaci nebo kdekoli jinde na světě, aniž byste museli kamkoli jezdit.

Pokud tedy potřebujete elektronický certifikát (podpis), můžete postupovat buď svépomocí...
nebo objednat službu např. u nás...

Zavolejte na náš HotLine 725 144 164 nebo na email podpora@doctorum.cz a objednejte Vystavení certifikátu přímo u vás v ordinaci. Potřebujete k tomu pouze dva osobní doklady (OP + ŘP nebo OP+Pas nebo OP+rodný list) a počítač připojený k internetu.

Varianta Komplet: Cena za vystavení certifikátu + všechny doplňkové služby celkem 3025,- kč

 • Vystavení certifikátu mobilní certifikační autoritou
 • Nastavení PC
 • Export + záloha certifikátu
 • Test kompatibility
 • Nastavení el. komunikace s portály ZP
 • Zprovoznění elektronické odesílání z ambulantního SW

Varianta Pouze certifikát: Prodloužení certifikátu nebo pouhé vystavení certifikátu bez doplňkových služeb 1694,- kč

 • Vystavení certifikátu mobilní certifikační autoritou
 • Nastavení PC
 • Export + záloha certifikátu

Návody na vystavení svépomoci najdete na:
eIdentity - www.eidentity.cz cena 478,-Kč Kvalifikovaný, 357,- Komerční, www.eidentity.cz
ICA - www.ica.cz cena 495,-Kč Kvalifikovaný, 395,- Komerční, 6050,- Výjezd mobilní certifikační autority
PostSignum - www.ceskaposta.cz cena 396,-Kč Kvalifikovaný, 396,- Komerční

Složité vystavení elektronického podpisu


Z důvodu složitosti řešíme vystavení elektronického podpisu komplexně:

 • Standardní technické záležitosti...

Jedná se o služby, které by měl umět nastavit každý zběhlý informatik, byť za pomoci nějakého návodu. Výsledkem by měl být naimportovaný certifikát v počítači lékaře a provedené zálohy za předpokladu vysoké bezpečnosti.

 • Vyřešení lékařské problematiky...

Následně je třeba provést hodně úkonů, které jsou nezbytné ke správné komunikaci. To jsou již věci, které musí dělat lékař sám, nebo mu v tom pomůže odborný konzultant. Tyto potřeby řešíme pro lékaře na klíč.