Péče o pacienty je vaše práce, my se umíme postarat o to ostatníHOT-LINE 725 144 164
HOTLINE
725 144 164

Elektrorevize


Ve své ordinaci máte povinnost provádět pravidelné revize elektrických instalací a spotřebičů. Podle prostředí a druhu provozu je interval revizí mezi od 1 do 5 let. Cílem je omezit riziko pro pacienty a personál na minimum.

Které zákony a normy upravují problematiku elektro revizí?

  • Zákon č. 262/2006 Sb.
  • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
  • Norma ČSN 331500 (pro elektro revize)
  • Norma ČSN 331600 (pro kontrolu elektrospotřebičů)

Nabízíme Vám možnost zajištění elektro revizí přístrojů, používaných v ordinacích.

Jak by měla revize probíhat?


Nejdříve se všechny spotřebiče prohlédnou – zjistí se třída ochrany a parametry přívodu ke spotřebiči. Poté přichází na řadu měření. U těch spotřebičů, které lze pro účely měření odpojit od sítě, je změřen odpor ochranného vodiče, izolační odpor a unikající proud. Nelze-li v době revize přístroj odpojit od sítě, provede se měření ve chvíli, kdy to bude možné. Součástí měření je ještě kontrola vývodů, kabelů a jejich příslušenství. Poté se spotřebič zapojí zpět do sítě a je zkontrolován jeho chod. Na závěr je ještě nutné zjistit, zda označení spotřebiče sedí, v případě nutnosti je ho potřeba upravit tak, aby se shodoval se současným stavem.Revizní technik vystaví protokol. Při kontrole elektrických spotřebičů je samozřejmě nutné držet se průvodní dokumentace a informací obsažených v ní.